Pracujemy z klientami, a nie dla klientów! Naszym klientom oferujemy usługi w pełni dopasowane do ich obecnych i przyszłych potrzeb. Patrzmy na organizację™ całościowo i długoterminowo, aby móc zaproponować‡ najlepszego kandydata spełniającego oczekiwania klienta, ale także dopasowanego do kultury organizacyjnej przyszłego pracodawcy.

Główne obszary naszego działania obejmują:

  • rekrutacje na najwyższe stanowiska w firmie (executive search)
  • rekrutacje menedżerów wyższego i średniego szczebla (direct search)
  • rekrutacje specjalistów posiadających unikalne kompetencje
  • badanie kompetencji
  • budowanie systemów wynagrodzeń„ i systemów motywacyjnych
  • optymalizacje struktur organizacyjnych
  • tworzenie oraz analizę™ planów rozwoju i szkoleń„

Klienci

Pracujemy dla firm z różnych branż i o różnej wielkości, mając zawsze na uwadze specyfikę™ działania, oczekiwania organizacji oraz plany na przyszłość‡. Pracując w środowisku międzynarodowym, skupiamy się™ także na dopasowaniu kandydata do kultury organizacji zarówno w Polsce, jak i kraju macierzystym.